Dzień Dziecka

dzien dziecka9678

Słońca, uśmiechu,
Kolorowych zabawek,
Spełnionych marzeń 100
i pięknych chwil
życzy Ekipa Skalmaru

Miła zniżka 5% z okazji dnia Mamy i Taty na rolety tekstylne, plisy, żaluzje, moskitiery, zasłony i markizy.

Miła zniżka 5% z okazji dnia Mamy i Taty na rolety tekstylne, plisy, żaluzje, moskitiery, zasłony i markizy.


PROMOCJA OD 20 MAJA do 23 CZERWCA 2020 ROKU 

Regulamin Promocji „Miła Zniżka 5% z okazji dnia Mamy i Taty na rolety tekstylne, plisy, żaluzje , moskitiery, zasłony, markizy SKALMAR” § 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem „Miła Zniżka 5% z okazji dnia Mamy i Taty na rolety tekstylne, plisy, żaluzje , moskitiery, zasłony, markizy SKALMAR” jest firma Skalmar T. Skalniak, A. Mazur spółka jawna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bieżanowska 78A, 30-826 Kraków, NIP 679 10 23 034,
 2. Czas trwania Promocji trwa od 20 maja 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zakończenia lub ponownego wznowienia Promocji oraz przedłużenia promocji o kolejne dni.
 3. Informacje o Promocji „Miła Zniżka 5% z okazji dnia Mamy i Taty na rolety tekstylne, plisy, żaluzje , moskitiery, zasłony, markizy SKALMAR” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej skalmar.pl
 • § 2. Defincje

 1. Organizator– Skalmar T. Skalniak, A. Mazur spółka jawna, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja „Miła Zniżka 5% okazji dnia Mamy i Taty na rolety tekstylne, plisy, żaluzje , moskitiery, zasłony, markizy SKALMAR” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin- niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik– Klient prywatny, przedsiębiorca
 5. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji „Miła zniżka 5% okazji dnia Mamy i Taty na rolety tekstylne, plisy, żaluzje , moskitiery, zasłony, markizy SKALMAR” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. Czas pozostały do końca Promocji wyświetlany jest na stronie skalmar.pl
 6. Rabat- zniżka na zakup określony w § 3.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie Klienci prywatni, przedsiębiorcy.
 2. Rabat- zniżką w promocji „Ocieplamy klimat na Święta roletami Skalmar objęte są następujące produkty z oferty Skalmar:
  1. Rolety tekstylne
  2. Plisy
  3. Żaluzje poziome aluminiowe 25 mm
  4. Moskitiery okienne i drzwiowe
  5. Zasłony
  6. Markizy
 3. Rabat liczony jest od kwoty brutto produktu.
 4. Rabatu nie obejmuje usługa montażowo-pomiarowa.
 5. Całkowita wartość Zamówienia objętego promocją „Miła Zniżka 5% okazji dnia Mamy i Taty na rolety tekstylne, plisy, żaluzje , moskitiery, zasłony, markizy SKALMAR” to kwota po odliczeniu usługi montażowo-pomiarowej.
 6. W przypadku przedpłaty 100% wartości Zamówienia brutto Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego upustu w wysokości 1%, liczonego od kwoty brutto produktu przed rabatem.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego na stronie skalmar.pl – w dziale KONTAKT). Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Miła Zniżka 5% z okazji dnia Mamy i Taty 5% na rolety tekstylne, plisy, żaluzje , moskitiery, zasłony, markizy SKALMAR”.
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

Promienniki Kominkowe Gazowe

Przy promienniku kominkowym nacisk położyliśmy na elegancję. Promiennik zamknięty w klasycznej formie spełnia zarówno funkcję grzewczą jak i dekoracyjną. 

Czytaj dalej

Majówka 2020

Majówka - grill z przyjaciółmi, może krótka wycieczka w egzotyki, a może impreza ze znajomymi? Te plany muszą poczekać i ten czas spędźmy w domu, z najbliższymi. To przecież niezastąpione chwile i nimi, cieszmy się w zdrowiu.
Majówkowego miłego relaksu życzymy - Skalmar Team
#zostańwdomu
#majowka2020

W piątek 12 czerwca jesteśmy otwarci

W piątek 12 czerwca jesteśmy otwarci

Szanowni Klienci, Jeśli zaplanowaliście długi wolny weekend wraz z piątkiem, mamy dla Państwa miłą wiadomość:

Zobacz więcej

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Słońca, uśmiechu,Kolorowych zabawek,Spełnionych marzeń 100i pięknych chwilżyczy Ekipa Skalmaru

Zobacz więcej

Miła zniżka 5% z okazji dnia Mamy i Taty na rolety tekstylne, plisy, żaluzje, moskitiery, zasłony i markizy.

Miła zniżka 5% z okazji dnia Mamy i Taty na rolety tekstylne,...

Miła zniżka 5% z okazji dnia Mamy i Taty na rolety tekstylne, plisy, żaluzje, moskitiery, zasłony i markizy. PROMOCJA OD 20 MAJA do 23 CZERWCA 2020 ROKU  Regulamin Promocji „Miła Zniżka...

Zobacz więcej

4f.pngEiffage_Polska_Budownictwo.jpgIDS BUD_indeks.jpgIMG_06062017_133223_0.jpgIMG_06062017_133353_0.jpgagh.jpgairport.jpgbeltowski.jpgbuma.jpgcola.jpgecho.jpgequal-business-park_logo-1.jpgfortis.jpghinv.jpgimage001.jpgkimg.jpglobos.jpglogo-full.jpgpkp-intercity-logo.pngpolcom_firm_2594_822ea2_big.jpgpwst.jpgraben.jpgrmfilipowicz.jpgtvn.jpguj.jpgvistula.jpg