Regulamin Promocji – "ZNAJDŹ HASŁO"

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji – PROMOCJI: „ZNAJDŹ HASŁO” jest firma Skalmar T. Skalniak, A. Mazur spółka jawna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Bieżanowska 78A, 30-826 Kraków, NIP 679 10 23 034,
 2. Czas trwania Promocji przypada na 16.02.2021do 28.02.2021r. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zakończenia lub ponownego wznowienia Promocji oraz przedłużenia promocji o kolejne dni.
 3. Informacje o „Promocji – „ZNAJDŹ HASŁO" wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.skalmar.pl 

§ 2. Definicje

 1. Organizator– Skalmar T. Skalniak, A. Mazur spółka jawna, której dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. „ZNAJDŹ HASŁO" - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik – Klient prywatny
 5. Czas trwania promocji - czas od ogłoszenia Promocji do jej odwołania przez Organizatora, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji „ZNAJDŹ HASŁO" na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie. Czas pozostały do końca Promocji wyświetlany jest na stronie www.skalmar.pl
 6. Rabat - zniżka na zakup określony w § 3.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie Klienci prywatni, przedsiębiorcy.
 2. Rabat - zniżką w promocji „ZNAJDŹ HASŁO" objęte są wszystkie produkty firmy Skalmar.
 3. Rabat liczony jest od kwoty netto produktu.
 4. Rabatu nie obejmuje usługa montażowo-pomiarowa.
 5. Całkowita wartość Zamówienia objętego „ZNAJDŹ HASŁO" to kwota po odliczeniu usługi montażowo-pomiarowej.
 6. W przypadku przedpłaty 100% wartości Zamówienia brutto Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z dodatkowego upustu w wysokości 1%, liczonego od kwoty brutto produktu przed rabatem.
 7. Promocją objęci się Klienci prywatni (realizacje prywatne, nie inwestycyjne).

§4. Realizacja i sposób przystąpienia do Promocji: "ZNAJDŹ HASŁO"

 1. Wyszukaj informację w internecie (poza skalmar.pl) o firmie Skalmar i zrób PRINT SCREEN i prześlij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Jakie zdjęcia mogą przystąpić do promocji:
  a) Zdjęcia wyszperane w googlu lub innej przeglądarce zamieszczone/publikowane. Mogą to być: (poza ogólnie dostępnymi wpisami do KRS itd.), artykuły o firmie, o produktach, zdjęcia z produktami, reklama w wyszukiwarce (baner). Zrób zdjęcie (np. zrzut z ekranu, print screen, itd.)
  b) Następnie wejdź na stronę skalmar.pl, wyszukaj informacji o PROMOCJI (ukryta pod prod-> następnie -> pobierz zdjęcie/plik – upoważniający do wzięcia udziału w promocji i prześlij na maila.
  c) Umów się na pomiar -> wymierz najlepszy dla Ciebie produkt z kolekcji SKALMAR -> zamów -> i skorzystaj z PROMOCJI.
 3. Dodatkowo: Każdy Klient, który zachęci do zakupu produktów Skalmar swojego znajomego, sąsiada, a wcześniej zakupi produkty Skalmar w promocji „ZNAJDZ HASŁO”– uzyska na kolejne zakupy w Skalmar dodatkowe 3% rabatu).

§5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.skalmar.pl – w dziale KONTAKT). Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „ZNAJDŹ HASŁO".
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

Dziękujemy i zapraszamy do PROMOCJI: "ZNAJDŹ HASŁO"

promocja zapraszamy